REKRUTACJA

Rekrutacja 2022-1-PL01-KA121-VET-000053782


Dokumenty rekrutacji


- Wniosek

- Regulamin

- Oświadczenie o danych osobowych

- Kreator Europass CV w jęz. angielskim

- Instrukcja wypełnienia Kreatora Europass CV

Harmonogram rekrutacji


 • Notatki wraz ze zdjęciem prezentacji własnej osoby prosimy przesłać na elozowska@icloud.com (w temacie należy wpisać „Erasmus 2023” oraz swoje imię, nazwisko, klasę).
 • Wnioski do udziału w projekcie przyjmowane będą do 3 lutego 2023 r. u wychowawców.
 • W dniu 6 lutego o godz. 9.00 odbędzie się test z języka angielskiego. Obecność obowiązkowa. Wyniki testu podane będą na tablicy ogłoszeń 7 lutego o godz. 15.00.
 • Rozmowy kwalifikacyjne rozpoczną się 8 lutego od godz. 8.00 (wg podanego harmonogramu 7 lutego o godz.15).
 • Ostateczna lista uczniów na dodatkową praktykę zagraniczną w roku 2023 będzie podana 10 lutego 2023 r o godzinie 15.00 na tablicy ogłoszeń szkolnych oraz stronie internetowej szkoły
Szczegółowych informacji udziela koordynator projektu Pani Edyta Łozowska.
Wyniki rekrutacji


- Wyniki rekrutacji 2023

Rekrutacja 2021-1-PL01-KA121-VET-000018493


Dokumenty rekrutacji


- Regulamin

- Wniosek

- Oświadczenie o danych osobowych

- Kreator Europass CV w jęz. angielskim

- Instrukcja wypełnienia Kreatora Europass CV

Harmonogram rekrutacji


 • 24 maja – 02 czerwca 2021 roku – złożenie do wychowawcy, wypełnionego danymi osobowymi, wniosku rekrutacyjnego (wniosek można pobrać z sekretariatu szkoły)

 • 03 czerwca – 08 czerwca 2021 roku – uzupełnienie wniosków przez wychowawców klas

 • do 09 czerwca 2021 roku – przekazanie przez wychowawców wypełnionych wniosków do szkolnego koordynatora projektu (Pani Edyta Łozowska)

 • 11 czerwca 2021 roku, godz. 9.00 – test z języka angielskiego

 • 14 czerwca 2021 roku – ogłoszenie listy uczestników zakwalifikowanych do kolejnego etapu

 • 17 czerwca – 18 czerwca 2021 roku – rozmowa kwalifikacyjna wraz z prezentacją własnej osoby w języku polskim oraz języku angielskim wraz z informacją dotyczącą krajów odbywania stażu (podczas rozmowy należy złożyć CV Europass w języku angielskim

 • 25 czerwca 2021 roku – ogłoszenie wyników uczestników projektu wraz z listą rezerwową.

Szczegółowych informacji udziela koordynator projektu Pani Edyta Łozowska.

Wyniki rekrutacji


- Wyniki I etapu rekrutacji

- Harmonogram rozmów kwalifikacyjnych

- Wyniki II etapu rekrutacji

- W dniu 02 marca 2022 r. została zatwierdzona ostateczna lista uczniów zakwalifikowanych na majowe praktyki zawodowe na Malcie w projekcie 2021-1-PL01-KA121-VET-000018493 „Doskonalmy swoje umiejętności zawodowe!”. Wszyscy uczestnicy zakwalifikowani oraz z listy rezerwowej rozpoczynają kurs przygotowujący do wyjazdu w dniu 05 marca 2022r. o godz. 9.00.

Kontakt

tel: 32 609 60 20
fax: 32 609 60 38
e-mail: sekretariat@zstio2.katowice.pl