AKTUALNOŚCI

Aktualności 2023/2024


Rekrutacja ERASMUS+ w roku szkolnym 2023/2024


Rozpoczynamy  realizację  projektu w ramach programu Erasmus+. W bieżącym roku szkolnym 2023/2024 otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 57 381,00 euro  na realizację dodatkowych  praktyk zawodowych i szkolenia Job shadowing dla nauczycieli. Projekt będzie obejmował proces rekrutacji, przygotowania kulturowo-językowego grupy, mobilność- staż zagraniczny w formie praktyki zawodowej na Cyprze oraz upowszechnianie rezultatów projektu w społeczności lokalnej i zagranicznej. Cele projektu do zrealizowania są powiązane ogólnymi priorytetami politycznymi programu Erasmus+: włączeniem i różnorodnością, zrównoważeniem środowiskowym, edukacją cyfrową oraz uczestnictwem w życiu demokratycznym, przedsiębiorczością i wielojęzycznością.
Wszystkich uczniów zainteresowanych udziałem w projekcie prosimy o wnikliwe zapoznanie się z materiałami upowszechniającymi na stronie szkoły w zakładce Erasmus+  z poprzednich projektów.

Instrukcja dla kandydatów znajduje się w zakładce Rekrutacji  na stronie Erasmus ZSTiO 2   Projekt 2023-1-PL01-KA121-VET-000121797

Ilość miejsc :14 uczniów ; lista rezerwowa 6 uczniów;


Aby wziąć udział w rekrutacji prosimy o przygotowanie:

-krótkiej  notatki  z prezentacją własnej kandydatury na staż w języku polskim i w j.angielskim oraz ciekawe zdjęcie własne (każdy plik podpisany imieniem, nazwiskiem i klasą np. NOWAK_4E_notatka).

-filmu z argumentami dlaczego chcecie wziąć udział w takim projekcie (do 3 min) prosimy podpisać np. NOWAK _4E_ film  i przesłać na elozowska@icloud.com w temacie  wpisać np. NOWAK _4E_ Rekrutacja Erasmus 2023/2024.

Przesłane do 15.12.2023  notatki, zdjęcie i film będą stanowić element oceniany wg Regulaminu Rekrutacji 2023/24.

Wnioski wypełnione w wyznaczonych rubrykach przyjmowane będą do 15 grudnia 2023r. przez wychowawców klas i przekazane do koordynatora.

W dniu 20.12.2023 o godz. 11.30-12.00  w sali 22 odbędzie się test z języka angielskiego .

Wyniki  oraz ostateczna lista uczniów na dodatkową praktykę zagraniczną  na Cyprze w maju roku 2024  będzie podana 03.01.2023 r o godz 15.00 na tablicy ogłoszeń szkolnych.

Udział w rekrutacji będą brane pod uwagę tylko poprawnie podpisane pliki i dokumenty przesyłane elektronicznie.

Informacja dotycząca prywatności danych w programach Erasmus+ i EKS 2021-2027 zamieszczona jest na stronie Komisji Europejskiej: https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/index/privacy-statement

Aktualności 2022/2023


Praktyki zawodowe Erasmus


W dniach od 02-29 maja grupa uczniów MIKO będzie odbywać dodatkowe praktyki zawodowe na Malcie oraz od 03-30.05.2023 kolejna na Cyprze. W ramach Akredytacji 2021-2027 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Katowicach jest beneficjentem Programu Erasmus +.

...
Kurs przygotowawczy Erasmus


W dniu 27.04.2023 r. zakończyła się nasza pierwsza część przygody z Erasmusem dla grup wyjeżdżających na Maltę i Cypr, a dokładnie finał formalnego kursu kulturowego i języka angielskiego oraz zajęć organizacyjnych. 

Kiedy po raz pierwszy  uczniowie spotkali się wszyscy na pierwszych zajęciach czuli się trochę nieswojo, lecz szybko się z tym uporali i zapomnieli o stresie. Na każdej z kolejnych zajęć lepiej się poznawali, czuli się bardziej komfortowo mówiąc w języku angielskim oraz wykonując zadania praktyczne na tematy kulturowe. Później cały czas towarzyszyła dobra atmosfera. Uczniowie skupili się głównie na rozmowie, włączając w nią wiele nowych słówek, które szczególnie mogą się przydać w sytuacjach, które są przed nimi. Każdy przełamywał swoją barierę językową wraz z każdym spotkaniem. Musieli uporać się również z kilkoma testami wiedzy, które sprawdzały nasz postęp oraz przygotowanie do lekcji. Poradzili sobie z nimi bez problemu. Każde z tych zajęć sprawiały uczniom wiele frajdy oraz pozwalały nam na doskonalenie naszych umiejętności językowych oraz zwiększanie pewności siebie. Pomyśleć, że to dopiero początek tego projektu, nowej przygody...

Konferencja


W dniu 16.02.2023 r. w ZSTiO Nr 2 odbyła się Konferencja na temat upowszechniania projektów unijnych.
W konferencji brała udział Pani Urszula Bauer – Śląska Kurator Oświaty, która swoim wystąpieniem doceniła społeczność szkolną za osiągniecia i zaangażowanie nie tylko w zakresie projektów unijnych.
Wśród gości obecni byli przedstawiciele Wydziału Funduszy Europejskich, Pani koordynator projektów unijnych z ramienia Kuratorium Oświaty - Marzena Zabiegała oraz dyrektorzy szkół technicznych i branżowych z Katowic. 
W pierwszej części 21 uczestników projektu  Erasmus+  2021-1-PL01-KA121-VET-000018493 dofinansowanego  kwotą  65 145 EUR z Funduszy Europejskich przedstawiło swoje sprawozdania z praktyk zawodowych na Malcie. Przygotowali prezentację z czterotygodniowego pobytu w różnych zakładach pracy oraz relację z programu historyczno-kulturowego. Opowiedzieli szczegółowo czym zajmowali się podczas praktyk. Zaprezentowali swoje osiągnięcia i przygotowaną stronę  internetową. 
W drugiej części młodzież w postaci reportażu przedstawiła szczegółowo drugi projekt „Ciekawostki kulturalne i historyczne łączące Gozo/Maltę i Górny Śląsk” PO WER  2021-1-PMU-4376 zrealizowany  z Funduszy Europejskich w wysokości 109 608,00 PLN. 
W realizacji brało udział 20 uczniów, którzy w dwóch grupach wnikliwie zapoznawali się z historią Górnego Śląska, tą wiedzą dzielili się z uczniami z Refalo SIX Form na Gozo i w ich towarzystwie eksplorowali  historię wyspy. 
Na koniec Konferencji na stąpiło uroczyste wręczenie Certyfikatów przez Śląską Kurator Urszulę Bauer, która szczególnie podkreśliła moc pracy włożony przez wszystkich zaangażowanych w realizację projektów z Funduszy Europejskich w Miko.  Znalazła  się także chwila na celebrowanie tłustego czwartku.

Erasmus+ REKRUTACJA


W bieżącym roku szkolnym 2022/2023 w ramach programu Erasmus+ Akredytowane projekty na rzecz mobilności osób uczących się i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego otrzymaliśmy dofinansowanie z UE w wysokości 50 062,00 euro na realizację praktyk zawodowych i szkolenia dla nauczycieli przedmiotów zawodowych. W ramach tego przedsięwzięcia uczniowie wyjadą na Maltę i Cypr w celu realizacji czterotygodniowego stażu zawodowego.

Projekt będzie obejmował proces przygotowania, rekrutacji grup, przygotowania kulturowo-językowego, mobilność zagraniczną w formie praktyki zawodowej oraz upowszechnianie rezultatów projektu. Prosimy wszystkich uczniów zainteresowanych udziałem w projekcie o wnikliwe zapoznanie się z materiałami upowszechniającymi z poprzednich projektów oraz o przygotowanie krótkiej notatki z prezentacją własnej kandydatury na staż w języku polskim i w j. angielskim oraz zdjęciem (osobny plik podpisany imieniem, nazwiskiem i klasą). Notatki wraz ze zdjęciem prosimy przesłać na elozowska@icloud.com (w temacie należy wpisać „Erasmus 2023” oraz swoje imię, nazwisko, klasę). Przesłane notatki będą stanowić element oceniany podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Prosimy o wykorzystanie czasu ferii na dobre przygotowanie się do tego procesu rekrutacji

Wnioski przyjmowane będą do 3 lutego 2023 r. u wychowawców.

W dniu 6 lutego o godz. 9.00 odbędzie się test z języka angielskiego. Wyniki testu podane będą na tablicy ogłoszeń 7 lutego o godz. 15.00, rozmowy kwalifikacyjne rozpoczną się 8 lutego od godz. 8.00 (wg podanego harmonogramu 7 lutego).

Ostateczna lista uczniów na dodatkową praktykę zagraniczną w roku 2023 będzie podana 10 lutego 2023 r o godzinie 15.00 na tablicy ogłoszeń szkolnych oraz stronie internetowej www.zstio2.katowice.pl

 

Edyta Łozowska

Koordynator Erasmus+

Aktualności 2021/2022


Erasmus+ - powrót i relacja


Victoria-Rabat, Dwejra 

 

8 maja wybraliśmy się na całodniową wycieczkę po Gozo. Na początku pojechaliśmy do Victorii, gdzie zwiedziliśmy Cittadelle (znaną również jako Gran Castello). Zwiedziliśmy mury, Gozo Nature Museum, The Folklore Museum oraz wysłuchaliśmy krótkiej historii Cytadeli w kinowej wersji 3D Następnie udaliśmy się do kościoła Ta'Pinu, znajdującego się w pobliżu miejscowości Għarb. Tam dowiedzieliśmy się o jego historii oraz związanych z nim ciekawymi wydarzeniami. Ostatnim punktem naszej wycieczki była zatoka Dwejra Bay z pięknym widokiem na morze do której dotarliśmy pieszo. Dystans 7 km dostarczył nam wielu wrażeń związanych z otaczającą przyrodą. Dotarliśmy do Dwejra Heritage Park Natura 2000. Podczas wycieczki byliśmy w wielu cudownych miejscach oraz poznaliśmy bliżej ich historię.

 

Relacjonowała Julia

Erasmus+


W dniu 2 marca 2022 r. została zatwierdzona ostateczna lista uczniów zakwalifikowanych na majowe praktyki zawodowe na Malcie w projekcie 2021-1-PL01-KA121-VET-000018493 „Doskonalmy swoje umiejętności zawodowe!”. Wszyscy uczestnicy zakwalifikowani oraz z listy rezerwowej rozpoczynają kurs przygotowujący do wyjazdu w dniu 5 marca 2022r. o godz. 9.00.

Erasmus+ dla MIKO


Malta czeka na uczniów ZSTiO Nr 2 !!! Narodowa Agencja Programu Erasmus + ogłosiła listę projektów zaakceptowanych do realizacji. Z wielką radością pragniemy poinformować, że została już podpisana umowa na realizację projektu 2021-1-PL01-KA121-VET-000018493 oraz uzyskano finansowanie w kwocie 65 145,00 euro. Zgodnie z przeprowadzoną rekrutacją, uczniów wyjeżdzających na praktyki w maju zapraszam na spotkanie 21 stycznia 2022 roku (piątek) o godz. 12.05 do sali 24. Bardzo proszę o zabranie dowodu osobistego oraz długopisu.

Erasmus+ - Rekrutacja


Dnia 24 maja 2021 roku rozpoczynamy realizację kolejnego projektu w ramach programu Erasmus+. W ramach tego przedsięwzięcia 21 uczniów wyjedzie na Maltę w celu odbycia czterotygodniowego stażu zagranicznego u pracodawcy. Projekt będzie obejmował rekrutację grup, przygotowanie kulturowo-językowe oraz psychologiczne, mobilność zagraniczną w formie praktyki zawodowej oraz upowszechnianie rezultatów projektu. Komisja rekrutacyjna zaprasza wszystkich uczniów realizujących kształcenie w zawodach: technik elektryk, technik energetyk, technik automatyk, technik ekonomista, technik rachunkowości, technik informatyk, technik programista.

Kontakt

tel: 32 609 60 20
fax: 32 609 60 38
e-mail: sekretariat@zstio2.katowice.pl
Strona powstała pod redakcją uczniów ZSTiO 2 w celu upowszechniania projektów Erasmus. Administratorzy: Wiktoria Dudczak, Piotr Kaluga klasa 4p