O projekcie

TYTUŁ PROJEKTU : DOSKONALMY SWOJE UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWE !

AKREDYTACJA: 2020-1-PL01-KA120-VET-095757

Uczestnikami projektów realizowanych w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe programu Erasmus+ mogą być uczniowie i absolwenci szkół branżowych i technicznych, nauczyciele praktycznej nauki zawodu, kadra zarządzająca placówek oświatowych oraz trenerzy i szkoleniowcy.

Europejski budżet programu na lata 2021 – 2027 wynosi 26,2 miliarda euro. Wraz z nową perspektywą finansową poszerzono założenia Erasmusa+, który w rezultacie stał się bardziej innowacyjny i inkluzywny, a także bardziej cyfrowy. Będzie miał też kluczowe znaczenie dla planowanego do 2025 r. utworzenia Europejskiego Obszaru Edukacji, dzięki któremu Unia Europejska zamierza m.in. zapewnić wszystkim młodym ludziom dostęp do edukacji i szkoleń jak najwyższej jakości, umożliwić osobom uczącym się łatwe przemieszczanie się między systemami edukacji w różnych krajach, a także dać im możliwość znalezienia pracy w całej Europie.

Kontakt

tel: 32 609 60 20
fax: 32 609 60 38
e-mail: sekretariat@zstio2.katowice.pl
Strona powstała pod redakcją uczniów ZSTiO 2 w celu upowszechniania projektów Erasmus. Administratorzy: Wiktoria Dudczak, Piotr Kaluga klasa 4p